torsdag 9. desember 2010

Bevegelser på småfuglforingen.

Tenkte jeg skulle legge ut noen bilde av de forskjellige artene jeg har på foringen.
Det er hektisk aktivitet der og spesielt nå når det på det meste har vært nede i 18 kalde.

Spettmeis

Gråsisik

Gulspurv

Svarttrost

Rødstrupe

Grønnsisik

Dompap

Flaggspett

Nøtteskrike

Løvmeis

Bokfink

Jernspurv

Blåmeis

Kjøttmeis

Pilfink

Bjørkefink

Kjernebiter

Grønnfink

Spurv